You Are Here: Home » Posts tagged "Belediye Kanununun Gerekçesi"

5393 sayılı Belediye Kanununun Gerekçesi

Dönem : 22           Yasama Yılı: 3              T.B.M.M.  (S. Sayısı: 944)   Belediye Kanunu Tasarısı; Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’ nun; Belediye Kanununa ve Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna Birer Bend Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Kemal Anadol ile 37 Milletvekilinin; 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Eme ...

Read more
Scroll to top