6009 Sayılı Kanun

6009 sayılı, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Gerekçesi ...

Read more
Scroll to top