Mar 272013
 


2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu

kanunkazançlarıgörselsetikanunkazançlarıkitabı

Hazineye ait taşınmazlardan arazi,arsa,binaların,alımı-satımı,kiralı veya kirasız (Ecrimisilli Kullanımı) kullanım hakları,usül ve esaslar ile denizler, göllerden ve nehirlerden faydalanılmasının usül ve esasları kısa ve özlü olarak açıklanmıştır.

hemen satın al