You Are Here: Home » 666 Sayılı KHK

666 sayılı KHK eki (I) Sayılı Cetvel’in “A” bölümüne ilişkin AYM’nin 12/11/2014 tarihli iptal kararı

Sayıştay 1. Dairesinin, "11.10.2011 günlü, 666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin eki (I) Sayılı Cetvel’in “A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar” bölümünün (1) numaralı sırasının; 1- (d) bendinde yer alan “…diğer illerin il özel idaresi genel sekreter ...

Read more

666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

  ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi Verilen Kararın Sonucu 1 2011/139 Ankara Milletvekili Emine Ülker TARHAN, Yalova Milletvekili Muharrem İNCE ile birlikte 116 milletvekili 11.10.2011 günlü, 666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin:A- İlk ve ...

Read more
Scroll to top