You Are Here: Home » 6491 Sayılı Kanun

6491 Sayılı Kanun

12093 TÜRK PETROL KANUNU Kanun Numarası                       : 6491 Kabul Tarihi                               : 30/5/2013 Yayımlandığı Resmî Gazete   : Tarih  : 11/6/2013         Sayı : 28674 Yayımlandığı Düstur                : Tertip : 5                         Cilt   : 53     BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Mülkiyet   Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyeti petrol kay ...

Read more
Scroll to top