You Are Here: Home » 2942 Sayılı Kanun

6487 Sayılı Kanunla Kamulaştırma Kanununa eklenen Geçici 6’nın 12 ve 13. fıkraları ile ve Geçici 7. madde iptal edildi

  Anayasa Mahkemesince; 6487 Sayılı Kanunun 21. maddesiyle 2942 sayılı Kanun’un başlığı ile birlikte değiştirilen  geçici 6. maddesinin; Onikinci ve onüçüncü  fıkralarının Anayasa’ya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE, yürürlüklerinin durdurulması istemlerinin koşulları oluşmadığından REDDİNE, 6487 Sayılı Kanunun 22. maddesiyle 2942 sayılı Kanun’a eklenen geçici 7. maddenin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve ...

Read more
Scroll to top