2577 Sayılı Kanun

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Hazineye ait taşınmazlardan arazi,arsa,binaların,alımı-satımı,kiralı veya kirasız (Ecrimisilli Kullanımı) kullanım hakları,usül ve esaslar ile denizler, göllerden ve nehirlerden faydalanılmasının usül ve esasları kısa ve özlü olarak açıklanmıştır.