You Are Here: Home » 213 Sayılı Kanun

Vergi Usul Kanunu’nun 120. maddesinin 2. fıkrasındaki “1 yıl” ibaresinin iptal istemi

Kırıkkale Vergi Mahkemesinin 2014/171 Esas Sayılı dosyası ile "4.1.1961 günlü, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 120. maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “…bir  yıl…” ibaresinin iptaline karar verilmesi istemini Anayasa Mahkemesi esastan incelemeye aldı. - Anayasa Mahkemesince 12 Kasım 2014 Çarşamba Günü Saat 09.30’da   Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları ...

Read more

213 Sayılı VERGİ USUL KANUNU

VERGİ USUL KANUNU Kanun Numarası                       : 213 Kabul Tarihi                              : 4/1/1961 Yayımlandığı Resmî Gazete  : Tarih :  10/1/1961      Sayı :  10703                                                                          11/1/1961                   10704                                                                          12/1/1961                   10705 Yayımlandığı Dü ...

Read more
Scroll to top