You Are Here: Home » Articles posted by Sayılı Kanun
Sayılı Kanun

Number of Entries : 333

4536 sayılı mevzuat

27 Kasım 2018 tarihi itibari ile GÜNCEL olup değişme ihtimaline karşın 4536 sayılı kanun metnini BURADAN WORD ortamında indirebilirsiniz. DENİZLERDE VE YURT YÜZEYİNDE GÖRÜLEN PATLAYICI MADDE VE ŞÜPHELİ CİSİMLERE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN KANUN   Kanun Numarası                     : 4536 Kabul Tarihi                            : 24/2/2000 Yayımlandığı R.Gazete                       : Tarih : 27/2/200 ...

Read more

4736 Sayılı Kanun

27 Kasım 2018 tarihi ile güncellenmiş olup değişme olasılığına karşın 4736 sayılı Kanun Word dosyasını BURADAN indirebilirsiniz. KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ÜRETTİKLERİ MAL VE HİZMET TARİFELERİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası                       : 4736 Kabul Tarihi                              : 8/1/2002 Yayımlandığı Resmî Gazete   : Tarih   : 19/1/2002        S ...

Read more

4652 Sayılı POLİS YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU

4652 sayılı Kanun 27 Kasım 2018 tarihinde güncellenmiş olup değişme olasılığına karşın BURADAN kontrol edebilirsiniz POLİS YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU   Kanun Numarası                       : 4652 Kabul Tarihi                              : 25/4/2001 Yayımlandığı Resmî Gazete  : Tarih  : 9/5/2001      Sayı : 24397 Yayımlandığı Düstur               : Tertip : 5                     Cilt  : 40     BİR ...

Read more

6491 Sayılı Kanun

12093 TÜRK PETROL KANUNU Kanun Numarası                       : 6491 Kabul Tarihi                               : 30/5/2013 Yayımlandığı Resmî Gazete   : Tarih  : 11/6/2013         Sayı : 28674 Yayımlandığı Düstur                : Tertip : 5                         Cilt   : 53     BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Mülkiyet   Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyeti petrol kay ...

Read more

4375 Sayılı Kanun

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU, DEVLET MEMURLARI KANUNU VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 4375 Sayılı KANUN   Kanun Numarası                      : 4375 Kabul Tarihi                             : 29/7/1998 Yayımlandığı R.Gazete            : Tarih : 2/8/1998   Sayı: 23421 Yayımlandığı Düstur                : Tertip : 5   Cilt : 37   Sayfa : 138   *** B ...

Read more

5234 Sayılı Kanun

5234 sayılı kanun 27 Kasım 2018 tarihi itibari ile güncel olup değişiklik olması ihtimaline karşın BURADAN güncel  Word dosyasını indirebilirsiniz BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN       Kanun Numarası           : 5234 Kabul Tarihi                  : 17/9/2004 Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih : 21/9/2004 Sayı :25590             Yayımlandığı Düstur      : T ...

Read more

4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

4483 sayılı kanun 26 Kasım 2018 tarihinde güncellenmiş olup değişme ihtimaline karşın BURADAN  kontrol ediniz. MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası                  : 4483 Kabul Tarihi                         : 2/12/1999 Yayımlandığı R.Gazete      : Tarih : 4/12/1999            Sayı : 23896 Yayımlandığı Düstur           : Tertip : 5                        ...

Read more

Yardımcı doçentliğin kaldırılmasına dair 7100 sayılı Kanun yayımlandı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 7100 sayılı Kanun Kabul Tarihi: 22/2/2018 MADDE 1-27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yardımcı doçent" ibaresi "doktor öğretim üyesi" şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim ...

Read more
Scroll to top