666 sayılı KHK eki (I) Sayılı Cetvel’in “A” bölümüne ilişkin AYM’nin 12/11/2014 tarihli iptal kararı Reviewed by Admin on . Sayıştay 1. Dairesinin, "11.10.2011 günlü, 666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği Sayıştay 1. Dairesinin, "11.10.2011 günlü, 666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği Rating: 0

666 sayılı KHK eki (I) Sayılı Cetvel’in “A” bölümüne ilişkin AYM’nin 12/11/2014 tarihli iptal kararı

Anayasa Mahkemesi

Sayıştay 1. Dairesinin,

“11.10.2011 günlü, 666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin eki (I) Sayılı Cetvel’in “A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar” bölümünün (1) numaralı sırasının;

  • 1- (d) bendinde yer alan “…diğer illerin il özel idaresi genel sekreteri,…” ibaresinin,
  • 2- (e) bendinde yer alan “…büyükşehir belediyesi bulunmayan illerin il özel idaresi genel sekreter yardımcısı,…” ibaresinin,

iptallerine karar verilmesi istemi.” Anayasa Mahkemesince kabul edildi ve söz konusu ibareler iptal edildi.

Anayasa Mahkemesince 12 Kasım 2014 Çarşamba Günü Saat 09.30’da   Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları

YORUM YAP

Scroll to top