You Are Here: Home » 6531 Sayılı Kanun ve Gerekçesi

6531 Sayılı Kanun ve Gerekçesi

2004 Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair 6531 Sayılı Kanunun Gerekçesi

Scroll to top