You Are Here: Home » 6524 Sayılı Kanun ve Gerekçesi

6524 Sayılı Kanun ve Gerekçesi


2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu,2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanunu,6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda değişiklik yapan “BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6524 SAYILI KANUN” ve GEREKÇESİ

Scroll to top