6466 Sayılı Kanun Reviewed by Sayılı Kanun on . 22 Mayıs 2013  ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28654 KANUN TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KOSOVA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TARIM ALANINDA İŞBİRLİĞİ KONULU MU 22 Mayıs 2013  ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28654 KANUN TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KOSOVA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TARIM ALANINDA İŞBİRLİĞİ KONULU MU Rating:

6466 Sayılı Kanun

22 Mayıs 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28654

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KOSOVA CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA TARIM ALANINDA İŞBİRLİĞİ KONULU

MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6466                                                                                                         Kabul Tarihi: 30/4/2013

MADDE 1 – (1) 20 Mayıs 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/5/2013

Scroll to top