6464 Sayılı Kanun ve Gerekçesi Reviewed by Sayılı Kanun on . 22 Mayıs 2013  ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28654 KANUN GÜNEYDOĞU AVRUPA AFETLERE HAZIRLIK VE ÖNLEME GİRİŞİMİNİN KURUMSAL ÇERÇEVESİ HUSUSUNDA MUTABAKAT MUHTIRAS 22 Mayıs 2013  ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28654 KANUN GÜNEYDOĞU AVRUPA AFETLERE HAZIRLIK VE ÖNLEME GİRİŞİMİNİN KURUMSAL ÇERÇEVESİ HUSUSUNDA MUTABAKAT MUHTIRAS Rating:

6464 Sayılı Kanun ve Gerekçesi

22 Mayıs 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28654

KANUN

GÜNEYDOĞU AVRUPA AFETLERE HAZIRLIK VE ÖNLEME GİRİŞİMİNİN KURUMSAL ÇERÇEVESİ HUSUSUNDA MUTABAKAT MUHTIRASININ VE EKİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6464                                                                                                         Kabul Tarihi: 30/4/2013

MADDE 1 – (1) “Güneydoğu Avrupa Afetlere Hazırlık ve Önleme Girişimi’nin Kurumsal Çerçevesi Hususunda Mutabakat Muhtırası” ve “Eki”nin beyanla onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/5/2013

 

Scroll to top