6414 Sayılı Kanun Reviewed by Sayılı Kanun on . 16 Şubat 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28561 KANUN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6414 Kabul Tarih 16 Şubat 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28561 KANUN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6414 Kabul Tarih Rating:
You Are Here: Home » 6414 Sayılı Kanun » 6414 Sayılı Kanun

6414 Sayılı Kanun

16 Şubat 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28561

KANUN

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6414 Kabul Tarihi: 31/1/2013

 

MADDE 1 – 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Selahaddin Eyyubi Üniversitesi

EK MADDE 149 – Diyarbakır’da İhtiyat Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Selahaddin Eyyubi Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

 Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

b) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,

c) İlahiyat Fakültesinden,

ç) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,

d) Meslek Yüksekokulundan,

e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

f) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

g) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

ğ) Yerel Diller Enstitüsünden,

oluşur.”

MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 15/2/2013

KANUNUN GEREKÇESİ ve KOMİSYON RAPORU

(s. sayısı: 329)

Scroll to top