6405 Sayılı Kanun Reviewed by Sayılı Kanun on . 31 Ocak 2013  PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28545 KANUN 1979 DENİZDE ARAMA VE KURTARMA ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLERİN KABULÜNE DAİR KARARA KAT 31 Ocak 2013  PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28545 KANUN 1979 DENİZDE ARAMA VE KURTARMA ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLERİN KABULÜNE DAİR KARARA KAT Rating:
You Are Here: Home » 6405 Sayılı Kanun » 6405 Sayılı Kanun

6405 Sayılı Kanun

31 Ocak 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28545

KANUN

1979 DENİZDE ARAMA VE KURTARMA ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLERİN KABULÜNE DAİR KARARA KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6405                                                                                                         Kabul Tarihi: 17/1/2013

MADDE 1 – (1) 18 Mayıs 1998 tarihinde kabul edilen “1979 Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası Sözleşmesi’ne İlişkin Değişikliklerin Kabulüne Dair Karar”a katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Sözleşme’nin teknik hükümler içeren eklerine ilişkin değişiklikleri onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

30/1/2013

YORUM YAP

Scroll to top