6372 Sayılı Kanun Reviewed by Sayılı Kanun on . 17 Ocak 2013  PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28531 KANUN TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ETYOPYA FEDERAL DEMOKRATİK CUMHURİYETİ  HÜKÜMETİ ARASINDA BÜYÜKELÇİLİK İ 17 Ocak 2013  PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28531 KANUN TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ETYOPYA FEDERAL DEMOKRATİK CUMHURİYETİ  HÜKÜMETİ ARASINDA BÜYÜKELÇİLİK İ Rating:
You Are Here: Home » 6372 Sayılı Kanun » 6372 Sayılı Kanun

6372 Sayılı Kanun

17 Ocak 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28531

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ETYOPYA FEDERAL DEMOKRATİK CUMHURİYETİ  HÜKÜMETİ ARASINDA BÜYÜKELÇİLİK İLE MİSYON ŞEFİ VE DİPLOMATLAR İÇİN İKAMETGAH İNŞAASI İÇİN ARSA DEĞİŞİMİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 6372                                                                                                   Kabul Tarihi: 2/1/2013

MADDE 1  (1) 28 Aralık 2010 tarihinde Addis Ababa’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ileEtyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Büyükelçilik ile Misyon Şefi ve Diplomatlar İçinİkametgah İnşaası İçin Arsa Değişimi Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

16/1/2013

YORUM YAP

Scroll to top