6359 Sayılı Kanun Reviewed by admin on . 10 Kasım 2012 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28463  KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN  Kanun No. 6359 Kabul Tarihi: 1/11/2012  MADDE 1- 4/1/2 10 Kasım 2012 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28463  KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN  Kanun No. 6359 Kabul Tarihi: 1/11/2012  MADDE 1- 4/1/2 Rating:
You Are Here: Home » 6359 Sayılı Kanun » 6359 Sayılı Kanun

6359 Sayılı Kanun

10 Kasım 2012 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28463 

KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

 Kanun No. 6359 Kabul Tarihi: 1/11/2012

 MADDE 1- 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “olarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “idarelerce veya mahkeme kararıyla” ibaresi eklenmiştir.

 MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 9/11/2012

6359 SAYILI KANUNUN GEREKÇESİ

YORUM YAP

Scroll to top